Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Biura Programu Niepodległa można wysłać:

  1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@niepodlegla.gov.pl,
  2. pocztą tradycyjną na adres: Biuro Programu Niepodległa, ul. Jasna 24, 00 – 054 Warszawa albo
  3. poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP