Zamówienia realizowane w 2019 r. na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt. 3) upzp

  1. Zamówienie na wyprodukowanie dla potrzeb przeprowadzenia kampanii społecznej spotu przeznaczonego do emisji pod roboczym tytułem „Niepodległa do flagi”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie_spot_Niepodległa_do_flagi

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie_o_udzielonym_Zamówieniu

2. Koprodukcja materiału programowego do emisji na antenie Telewizji Polskiej S.A. z przebiegu uroczystego koncertu  pn. „wsłuchiwać się w Papieża” organizowanego przez Biuro Programu „Niepodległa” w dniu 02 czerwca 2019 r. z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie_o_udzielonym_zamówieniu

3. Zamówienie na produkcję dla potrzeb przeprowadzenia kampanii społecznej spotu przeznaczonego do emisji pod roboczym tytułem „Niepodległa do hymnu”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

4. Zamówienie na przygotowanie oraz produkcję sześciu wideo-reportaży opowiadających o działaniach realizowanych w ramach grantów  uzyskanych z prowadzonych przez BPN w roku 2019 programów dotacyjnych

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

5. Zamówienie na koprodukcję z TVP S.A. audycji w postaci transmisji z organizowanego przez Biuro Programu „Niepodległa” koncertu „Słowa, które znaczą” w dniu 10 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

ogłoszenie o udzielonym zamówieniu