Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej można przesłać pocztą elektroniczną na adres:  kontakt@niepodlegla18.pl, pocztą tradycyjną na adres: Biuro Programu Niepodległa, ul. Mazowiecka 9, 00 – 052 Warszawa bądź przez system ePUAP.