Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Biuro Programu „Niepodległa”

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Biuro Programu Niepodległa