Biuro „Niepodległa” ogłasza wyniki naboru w programie dotacyjnym „Niepodległa” 2023.
Do programu złożone zostało łącznie 1191 wniosków, w tym samorządowe instytucje kultury
566 wniosków, a organizacje pozarządowe 625 wniosków.
Dofinansowanie otrzymało 163 wnioskodawców – 83 samorządowe instytucje kultury i 80
organizacji pozarządowych.
Łączna kwota zarezerwowana na realizację projektów wyniosła 6 milionów złotych.
Poszczególne projekty mogły starać się o dotację w wysokości od 10 do 100 tysięcy złotych.
Dofinansowanie otrzymały wnioski, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 78 pkt.
i więcej.
Projekty mogą być realizowane od 25 kwietnia 2023 r. do 20 listopada 2023 r

Niepodległa 2023 Wyniki Naboru

Zespół Oceniający w Programie Dotacyjnym Niepodległa