Kontrast
Wielkość czcionki

Michał Laszczkowski

Dr Michał Laszczkowski – polski działacz społeczny, historyk, aktywista kultury, menedżer dziedzictwa – od 2022 roku pełni obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

W latach 2007-2017 pełnił funkcję rzecznika prasowego w Narodowym Centrum Kultury, a następnie w latach 2017-2019 funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych w Instytucie Adama Mickiewicza.

W latach 2012-2022 był prezesem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, gdzie koordynował jedne z największych programów konserwatorskich realizowanych za granicą z polskich środków publicznych. W tym czasie kierowana przez niego fundacja poddała profesjonalnej konserwacji ponad 600 zabytkowych nagrobków, pomników i epitafiów na terytorium Polski, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Mołdawii, Francji i Włoch.

Jest twórcą programu odnowienia cmentarzy tatarskich w Polsce oraz autorem projektu renowacji cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej w Warszawie. Z jego inicjatywy powołano Koalicję Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce.

Redaktor naczelny kwartalnika popularnego „Korporant Polski. Pismo polskich korporantów” w latach 2006-2011 oraz pisma naukowego „Historia Academica. Studia i Materiały”. Autor licznych  publikacji.

W 2010 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymał także odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej w 2015 r. oraz medal Pro Bono Poloniae w 2019 r.

zdjęcie Michała Laszczkowskiego