Kontrast
Wielkość czcionki

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line!

2020.04.29
Dodaj do kalendarza
Organizator:

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line nt. „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Szkolenie, które poprowadzi Pan dr Michał Poniatowski odbędzie się 29 kwietnia br. w godz. 13.30 – 15.00 na platformie CISCO WEBEX.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
• przyznanie przez starostę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników,
• uprawnienie zlecającego wykonanie zadania publicznego do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania oraz rozliczenia udzielonej dotacji,
• zlecenie przez organ administracji publicznej realizacji zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert,
• terminy wypełniania obowiązku w zakresie sprawozdawczości,
• wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem strony www.nist.gov.pl do dnia 28.04.2020 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem rejestracyjnym


Biuro Programu „Niepodległa” nie jest organizatorem ani współorganizatorem tego wydarzenia. Kronika życzliwości jest inicjatywą dokumentującą wsparcie, którego Polacy udzielają sobie wzajemnie i służy inspirowaniu do działania poprzez proste gesty dnia codziennego, które w łatwy sposób można wdrożyć we własnej lokalnej społeczności.
zdjęcie kobiety siedzącej przy laptopie