Ignacy Mościcki – chemik, który został prezydentem