Kontrast
Wielkość czcionki

Polityka prywatności – Aplikacja Pałac Saski AR

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Programu „Niepodległa” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mazowieckiej 9, 00 – 052 Warszawa, państwowa instytucja kultury, wpisana do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego za numerem RIK” 100/2017, posiadająca NIP: 5252698155 oraz REGON 366513210, adres email: 
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Biurze Programu „Niepodległa” można kontaktować się pod adres e-mail: ;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit.a RODO
 4. Przez aplikację gromadzone są dane: ID urządzenia, dane systemu operacyjnego oraz lokalizacja użytkownika niezbędna do wyświetlenia efektu AR w terenie.
 5. Żadne dane osobowe oraz wrażliwe nie są zbierane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, przekonania, profile społecznościowe itd.
 6. Używanie aplikacji jest w pełni anonimowe i dobrowolne. Zgromadzonych danych nie można powiązać z rzeczywistym użytkownikiem.
 7. Zbierane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Aplikacja nie posiada reklam ani profilowania jej odbiorów.
 8. Aplikacja nie posiada wymogu logowania, podawania profili społecznościowych oraz powiązania z zewnętrznymi dostawcami danych do logowania.
 9. Pani/Pana dane urządzenia będą przetwarzane przez:– Biuro Programu „Niepodległa”  
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane urządzenia nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.