Kontrast
Wielkość czcionki

Program Kongresu Niepodległa

KONGRES NIEPODLEGŁA ODBĘDZIE SIĘ 11 – 12 STYCZNIA 2023 ROKU W CENTRUM KONFERENCYJNYM LEGII WARSZAWA, UL. ŁAZIENKOWSKA 3

Dzień I – środa 11 stycznia 2023

9.30 – start akredytacji

11.00 – wystąpienie prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

11.15 – wystąpienie dr. Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnika Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Polskiej

11.30 – rozpoczęcie: inauguracyjna sesja plenarna: WPR „Niepodległa” jako narzędzie wzmacniania wspólnoty wokół świętowania ważnych rocznic historycznych
MODERATOR: Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura „Niepodległa”
UCZESTNICY DYSKUSJI:
dr Paulina Florjanowicz, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Jan Edmund Kowalski, prezes Pałac Saski sp. z o.o.
dr Marek Mutor, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
dr Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnik Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

13.15 – 13.45 – przerwa kawowa

13.45 – 14.45 – dyskusje panelowe

ŚCIEŻKA A WPR jako czynnik rozwoju oferty muzealnej w Polsce. Wnioski na przyszłość
MODERATOR: dr Paulina Florjanowicz, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
UCZESTNICY DYSKUSJI:
dr Robert Andrzejczyk, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
prof. dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
prof. dr hab. Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
dr Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie
Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie

ŚCIEŻKA B Czy efektem obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości jest trwała zmiana społeczna w obszarze wspólnego świętowania ważnych rocznic historycznych?
MODERATOR: Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura „Niepodległa”
UCZESTNICY DYSKUSJI:
prof. dr hab. Urszula Jarecka, kierownik Zakładu Teorii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
dr Marek Mutor, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz., dyrektor Narodowego Centrum Kultury
WPROWADZENIE DO DYSKUSJI
Antoni Głowacki, Dział Badań i Analiz Narodowe Centrum Kultury

ŚCIEŻKA D Ponad granicami: w jakim stopniu wykorzystaliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości do promocji polskiej kultury za granicą?
 MODERATOR: Rafał Tomański, TVP, Polskie Radio
UCZESTNICY DYSKUSJI:
dr hab. Agnieszka Rosales-Rodriguez, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza
dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

14.45 – 15.45 – lunch

15.45 – 16.45 – dyskusje panelowe

ŚCIEŻKA A Odbudować nieodbudowane – wokół odbudowy Pałacu Saskiego, pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej (panel przygotowany we współpracy ze spółką Pałac Saski sp. z o.o.)
MODERATOR: dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków
UCZESTNICY DYSKUSJI:
dr arch. Tomasz Jeleński, prezes Stowarzyszenia INTBAU Polska i przewodniczący (Chairman) INTBAU College of Chapters
prof. dr hab. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy
dr Piotr Stasiak, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Kutnie

ŚCIEŻKA B Kino historyczne jako narzędzie masowej edukacji: jak robić dobre kino historyczne, abyśmy chcieli je masowo oglądać? Czego brakuje polskiej kinematografii historycznej?
MODERATOR: Łukasz Adamski, TVP Kultura
UCZESTNICY DYSKUSJI:
Piotr Gociek, Polskie Radio
Robert Kaczmarek, dyrektor Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego
dr Mateusz Werner, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego

ŚCIEŻKA C Współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa na rzecz wsparcia przedsięwzięć kulturalnych
i dziedzictwa narodowego. O dobrych praktykach, jak przełamywać branżowe różnice.
MODERATOR: Kamil Wnuk, rzecznik prasowy Biura „Niepodległa”
UCZESTNICY DYSKUSJI:
Maria Badeńska-Stapp, koordynator Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji, Dział Kształcenia o Dziedzictwie,
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Tomasz Majewski, wiceprezes ds. organizacyjnych i kontaktów międzynarodowych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
Piotr Mazurek, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów
Andrzej Płonka, starosta bielski, prezes Związku Powiatów Polskich
Mariusz Trzeciakiewicz, prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”

16.45 – 17.00 – przerwa kawowa

17.00 – 18.00 – dyskusje panelowe

ŚCIEŻKA A Nie tylko listopad 1918 – od pamięci regionalnej do pamięci ogólnopolskiej
MODERATOR: dr Marcin Komosa, naczelnik Wydziału ds. Polityki Pamięci Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
UCZESTNICY DYSKUSJI:
dr Wojciech Kalwat, kierownik Działu Projektów Kulturalnych i Współpracy z Zagranicą Muzeum Historii Polski, pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. organizacji wydarzeń kulturalnych związanych ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego
dr Bartosz Kuświk, dyrektor Instytutu Śląskiego, pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. organizacji wydarzeń kulturalnych związanych z 100. rocznicami III Powstania Śląskiego oraz powrotu części Górnego Śląska do Macierzy
Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

ŚCIEŻKA B Włączające akcje społeczno-edukacyjne. Jak zainteresować szerokie grupy społeczne tematyką historyczną i kulturalną?
MODERATOR: Marcin Rembacz, dyrektor Biura Komunikacji Pałac Saski sp. z o.o.
UCZESTNICY DYSKUSJI:
Ilona Gosiewska, prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen
Łucja Koch, pełnomocniczka Dyrektora ds. Edukacji i Publiczności Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Michał Kosiorek, kierownik Działu Promocji i Projektów Biura „Niepodległa”
Agnieszka Łesiuk-Krajewska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kampanii BohaterON
Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie

ŚCIEŻKA C Mecenat biznesu nad sztuką i kulturą – strategie win-win
MODERATOR: Karol Gajewski, zastępca Dyrektora Biura „Niepodległa”
UCZESTNICY DYSKUSJI:
Armen Konrad Artwich, członek zarządu ds. korporacyjnych PKN ORLEN
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych
Agata Kościelna-Ratowska, Muzeum Powstania Warszawskiego

18.00 – zakończenie obrad I dnia

19.00 – 20.00 – Niepodległa dziękuje – gala wieczorna

20.00 – 23.00 – kolacja, koncert Bum Bum Orkestar

Dzień II – czwartek 12 stycznia 2023

 10.00 – start akredytacji

10.30 – 12.00 – sesja plenarna: Polska 2018–2118 – rola wspólnoty w kreowaniu pozycji Polski
MODERATOR: Piotr Gociek, Polskie Radio
UCZESTNICY DYSKUSJI:
prof. dr. hab. Marek Cichocki, Collegium Civitas, Teologia Polityczna
Bronisław Wildstein, Sieci, TVP
dr Tomasz Żukowski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

12.15 – 13.15 – dyskusje panelowe

ŚCIEŻKA A Nowe muzea: tradycja czy nowoczesność – jak tworzyć ofertę muzealną we
współczesnym świecie
MODERATOR: Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu
UCZESTNICY DYSKUSJI:
prof. dr. hab. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski
Dorota Mleczko, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

ŚCIEŻKA B Wyzwania edukacji szkolnej i pozaszkolnej w obszarze kształtowania tożsamości kolejnych pokoleń
MODERATOR: Marianna Otmianowska, p.o. dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie
UCZESTNICY DYSKUSJI:
dr Daniel Cichy, dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
Karol Madaj, dyrektor Muzeum – Dom Rodziny Pileckich
dr Renata Pater, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej, Uniwersytet Jagielloński
Małgorzata Siergiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie, wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

ŚCIEŻKA D Polski soft power w świetle wyzwań geopolitycznych
MODERATOR: Piotr Gursztyn, TVP
UCZESTNICY DYSKUSJI:
dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Hanna Radziejowska, kierownik Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie, pełnomocnik ds. współpracy polsko-niemieckiej
Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor Biełsat TV
Stefan Tompson, specjalista public relations

13.15 – 13.30 – przerwa kawowa

13.30 – 14.30 – dyskusje panelowe

SESJA PLENARNA: Patriotyzm (nie)nowoczesny? Debata podsumowująca projekt Centrum Myśli Jana Pawła II Dwa kolory – między buntem a posłuszeństwem
MODERATOR: Jan Wróbel, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej i TOK FM
UCZESTNICY DYSKUSJI:
prof. Maria Flis, kierowniczka Zakładu Antropologii Społecznej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
Edwin Bendyk, prezes Fundacji im. Stefana Batorego

ŚCIEŻKA A Nowe programy dotacyjne w kulturze – prezentacje wdrażanych i planowanych programów dotacyjnych + sesja Q&A
MODERATOR: Kamil Wnuk, rzecznik prasowy Biura „Niepodległa”
UCZESTNICY DYSKUSJI:
Karol Gajewski, zastępca dyrektora Biura „Niepodległa”
Michał Rydzewski, zastępca dyrektora ds. profesjonalizacji i wsparcia sektora kultury w Narodowym Centrum Kultury
Jarosław Wartak, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ŚCIEŻKA B Nowoczesne technologie w edukacji i wychowaniu
MODERATOR: Michał Kosiorek, kierownik Działu Promocji i Projektów Biura „Niepodległa”
UCZESTNICY DYSKUSJI:
Krzysztof Noworyta, producent kreatywny
Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech
Anna Osiadacz, prezes Fundacji „Koncept Kultura”
Szymon Pitek, producent wystaw i projektów interaktywnych
Piotr Zawilski, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego

14.30 – 15.30 – lunch

15.30 – 16.30 – Oprowadzanie kuratorskie po mobilnych wystawach edukacyjnych Iskry Niepodległej

16.30 – zamkniecie kongresu

Program może ulec zmianie

Program Kongresu Niepodległa w formacie PDF do pobrania.

Pełna lista prelegentów

Więcej o wydarzeniu i zasadach rejestracji znajdziesz na głównej stronie Kongresu Niepodległa

logotyp Kongresu Niepodległa