Kontrast
Wielkość czcionki

Program Kongresu Niepodległa

KONGRES NIEPODLEGŁA ODBĘDZIE SIĘ 11 – 12 STYCZNIA 2023 ROKU. LOKALIZACJĘ OGŁOSIMY WKRÓTCE.

Na początku 2023 r. odbędzie się Kongres podsumowujący obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, a także wyznaczający kierunki działań edukacyjnych i popularyzatorskich włączających Polaków we wspólne świętowanie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Będzie to też pole do dyskusji o potrzebach i pomysłach na nowoczesną i odpowiadającą na zapotrzebowanie społeczne, ofertę kulturalno-edukacyjną Polaków. Przewidzieliśmy spotkanie w gronie ekspertów ze świata kultury, edukacji oraz przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, co pozwoli na skonfrontowanie różnych wizji i propozycji dotyczących promocji Polski i polskiej kultury za granicą.

W trakcie kongresu odbędą się sesje plenarne i dyskusje panelowe w ramach czterech ścieżek tematycznych. Poniżej można zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem przebiegu wydarzenia.

Program Kongresu Niepodległa

Wśród uczestników debat nie zabraknie osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki kulturalnej i kierunków jej finansowania na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, a także specjalistów i praktyków na co dzień zajmujących się realizacją projektów i wydarzeń włączających Polaków we wspólne świętowanie. Do udziału w dyskusjach zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, państwowych i samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, naukowców, mecenasów kultury oraz media. Listę prelegentów przedstawimy wkrótce.

Więcej o wydarzeniu i zasadach rejestracji znajdziesz na głównej stronie Kongresu Niepodległa

logotyp Kongresu Niepodległa