Kontrast
Wielkość czcionki

39. Zjazd Gazowników

14 - 15.03.2019 Airport Hotel Okęcie, 17 Stycznia, Warszawa, Polska
Dodaj do kalendarza
Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Izba Gospodarcza Gazownictwa
Płatność: 795 PLN

W Warszawie w dniach 14-15 marca 2019 r. odbędzie się 39. Zjazd Gazowników. Podczas tego wydarzenia eksperci i praktycy będą dyskutować o nowych wyzwaniach oraz kierunkach rozwoju gazownictwa. Program merytoryczny Zjazdu obejmie między innymi zagadnienia związane z rolą gazu w bilansie energetycznym kraju, rozbudową krajowego systemu transportu gazu ziemnego oraz innowacyjnością w polskim gazownictwie.

PZITS, IGG oraz SITPNiG – trzy najliczniej reprezentowane organizacje działające w branży gazowniczej, chciałyby zachęcić firmy do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu warunków sprzyjających innowacyjnemu rozwojowi polskiej branży gazowniczej, a 39. Zjazd Gazowników będzie doskonałą okazją do zaprezentowania wielu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych wykorzystywanych w gazownictwie.

Wydarzenie korzeniami sięga 1919 r., kiedy to w dniach 23-25 kwietnia w Warszawie odbył się I Zjazd Gazowników Polskich. Podczas tego Zjazdu utworzono samodzielną organizację techniczną pod nazwą Zrzeszenie Gazowników Polskich, która zapoczątkowała działalność obecnego PZITS i która w roku 1931 była współzałożycielem Międzynarodowej Unii Gazowniczej (International Gas Union). Do dzisiaj PZITS zrzesza przedstawicieli z branży, którzy reprezentują polski sektor gazowniczy na ogólnoświatowym forum gazowym.

logo zjazdu złożone z płomienia i orkęgu

Miejsce wydarzenia