Kontrast
Wielkość czcionki

Debata online „Powstania śląskie a życie codzienne w regionie”

2021.05.20 Al. Ujazdowskie 4, 00-001 Warszawa, Polska
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
Organizator: Biuro Programu „Niepodległa” i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Płatność: Wydarzenie bezpłatne
W godzinach: 18:00

20 maja 2021 o godz. 18.00 w przestrzeni pawilonu kulturalnego „Niepodległa. Miejsce Spotkań” naukowcy porozmawiają na temat: „Powstania śląskie a życie codzienne w regionie”. Wydarzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube, profilach Facebook Niepodległa i Niepodległa. Miejsce spotkań i na stronie niepodlegla.gov.pl. Biuro Programu „Niepodległa” i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku serdecznie zapraszają na debatę historyczną online!

Jak wyglądało życie codzienne w czasie powstań?
Jak żyło się w środowisku posługującym się kilkoma językami?
Jaki obraz powstań śląskich przetrwał do naszych czasów: kogo zapamiętano, a kto zaginął w cieniu?

Wydarzenie zatytułowane „Powstania śląskie a życie codzienne w regionie” będzie próbą odpowiedzi na pytania o życie codzienne Ślązaków w czasie III Powstania Śląskiego – czym się zajmowali, jak żyli, jaki wpływ na ich losy miały powstańcze walki. Pojawią się również kwestie związane z pamięcią o powstaniach śląskich: ich dziedzictwie, istniejących upamiętnieniach walk i bohaterach.

Debata odbędzie się 20 maja 2021 o godz. 18:00. Transmisja online z pawilonu „Niepodległa. Miejsce Spotkań” dostępna będzie na kanale YouTube, profilach Facebook Niepodległa i Niepodległa. Miejsce spotkań i na stronie niepodlegla.gov.pl. Debata „Powstania śląskie a życie codzienne w regionie” jest częścią obchodów 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Prelegenci:

Prowadzący: dr Łukasz Jasina – historyk, publicysta i flimoznawca, pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Sekretarz Redakcji „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego”. Prowadzi autorskie programy filmowowo-historyczne w TVP Kultura, Radiu Lublin, Radiu dla Ciebie oraz z KLUBU TRÓJKI w Polskim Radio.

dr Małgorzata Tkacz-Janik – kulturoznawczyni, specjalistka ds. kulturowego dziedzictwa niematerialnego. Twórczyni społecznego projektu uczczenia 160-lecia urodzin Janiny Omańkowskiej, przyjętego przez Sejmik Śląski na lata 2019-2022. Autorka wystawy „SĄSIADKI” i filmu o posłankach Sejmu Śląskiego. Bada ślady historii kobiet w dziejach Górnego Śląska. Współzałożycielka Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet.

dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ – dyrektor kierunków w Instytucie Historii oraz indywidualnych studiów nauczycielskich w Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego, badacz historii Polski XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska); problematyki kształcenia i popularyzacji wiedzy historycznej. Rzeczoznawca podręcznikowy przy MEiN, ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego, zastępca redaktora „Wieków Starych i Nowych” oraz „Śląskiego Almanachu Powstańczego”. Współautor i współredaktor „Słownika Powstań Śląskich”.

prof. Grzegorz Nowik – zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Kierował Zespołem Upowszechniania Tradycji oraz Komisją Symboliki Wojskowej MON, były wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wieloletni redaktor naczelny „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” oraz zastępca dyrektora Wojskowego Biura Badań Historycznych. Zajmuje się badaniem dziejów najnowszych, historii harcerstwa, wojskowości i myśli politycznej.

prof. Janusz Odziemkowski – przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Obrony Narodowej, w której uruchomił Katedrę Europeistyki i kierował nią. Były przewodniczący Rady Kombatanckiej, członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, były kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zajmuje się badaniem historii powszechnej oraz historii Polski XIX i XX wieku, historią polityczną, dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX stulecia, a także historią wojskowości i konfliktów zbrojnych.

baner wydarzenia

Miejsce wydarzenia

Al. Ujazdowskie 4, 00-001 Warszawa, Polska

Szczegóły lokalizacji

Online