Kontrast
Wielkość czcionki

Dwa kolory. Między buntem a posłuszeństwem. Wystawa

09 - 30.11.2022
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
  • ogólnopolskie
Organizator: Centrum Myśli Jana Pawła II
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

Wystawa Dwa Kolory. Między buntem a posłuszeństwem nie jest zwykłą ekspozycją przypominającą wielkie wydarzenia z historii Polski. To opowieść o patriotach – ludziach, którzy w różnych epokach mieli swoje ideały, marzenia, pomysły. Wprawdzie wiodącym tematem jest tu patriotyzm, ale nie tylko ten zaklęty w obrazach i pamięci. Ekspozycja pokazuje, że patriotyzm można odnaleźć między tytułowym „buntem” a „posłuszeństwem”. Jest on kategorią na tyle pojemną, że każda postawa i pogląd znajdą w niej swoje miejsce, jeśli tylko służą poszukiwaniu dobra Ojczyzny.

Wystawa składa się z dwóch rodzajów narracji i plansz. Pierwszy z nich – historyczny, prezentuje postaci, które w określonym momencie dziejowym kontrastowały ze sobą poglądami lub też pomysłem na rozwój Rzeczpospolitej. Ta część ekspozycji pokazuje, że niemal w każdej chwili istnienia Polski ścierało się wiele różnych, czasem skrajnych stanowisk. Nabierały one wartości o tyle, o ile dochodziło między nimi do kompromisów, konsensusów, a czasem pojednania dla dobra narodu.

Druga część wystawy prezentuje współczesne postaci – bohaterów „codziennego patriotyzmu”. Są to osoby z różnych warstw społecznych, w różnym wieku, przedstawiciele różnych zawodów. Łączy ich jedno – Polska nie jest im obojętna. Postaci te są nie są przypadkowe – zostały wybrane przez współautorów ekspozycji. Młodzież z warszawskich szkół ponadpodstawowych po odbyciu warsztatów dziennikarskich przeprowadziła z bohaterami tej części wystawy rozmowy na temat roli Ojczyzny w ich życiu. Wywiady można przeczytać po zeskanowaniu kodu QR zamieszczonego przy każdym nazwisku.

Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji!

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

plakat wydarzenia

plakat wydarzenia