Kontrast
Wielkość czcionki

Festiwal Polonijny „Losy Polakow 2018”

2018.11.03
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
  • ogólnopolskie
Organizator: Fundacja Polska-Europa-Polonia
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

XIII FESTIWAL POLONIJNY „LOSY POLAKÓW 2018”
– to przegląd profesjonalnych i amatorskich dzieł multimedialnych z zakresu: filmu, telewizji, radia, Internetu, którego tematem przewodnim w 2018 roku jest Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Celem Festiwalu jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców krajowych, a także wśród środowisk polonijnych w świecie, ich związków z Macierzą, losów Polaków mieszkających za granicą. Celami Festiwalu są również:
– nawiązanie lub zacieśnienie kontaktów Polaków mieszkających za granicą z Polską,
– wyszukiwanie i wspieranie wśród Polonii talentów z różnych dziedzin sztuki ,
– promocja laureatów Festiwalu w Polsce i zagranicą,
– wyszukiwanie wśród Polonii osób, które odniosły sukces w dziedzinie kultury, nauki, biznesu i ich promocja w kraju i zagranicą,
– wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez multimedialne prezentację wzorów i autorytetów,

Festiwal Losy Polaków jako impreza coroczna – będzie podejmował temat 100-lecia Odzyskania Niepodległości co najmniej przez 5 lat ustalając corocznie bardziej szczegółowy temat nadsyłanych prac multimedialnych. W roku 2017 był on np. związany z Rokiem Piłsudskiego i Hallera.

PLANOWANE DZIAŁANIA
– pokazy krajowe nadesłanych prac we współpracy z samorządami lokalnymi, domy kultury, szkoły, parafie
– pokazy zagraniczne nagrodzonych prac z udziałem twórców– USA, Kanada, Australia, Białoruś, Litwa, Ukraina
– Dyskusja i konkursy: wpływ Polaków na losy świata, jakie filmy powinny promować Polskę
– Program edukacyjny: Historia Polski i poezja – od Piasta do współczesności –A. Siedlecki
– Realizację z TV Polonia cyklu „Losy Polaków” – filmów i nagrań prezentujących sylwetki zasłużonych Polaków
– Tworzenie Leksykonu Multimedialnego Polonii i wsparcie Wielkiej Encyklopedii Dziedzictwa Polonii Świata
– Wsparcie Muzeum Multimedialne Pszczelarstwa w Urlach –międzynarodowe konferencje, warsztaty

Uroczyste Zakończenie XIII FESTIWALU POLONIJNEGO „LOSY POLAKÓW 2018” połączone z projekcjami prac nadesłanych na Festiwal, ogłoszeniem wyników, rozdaniem nagród oraz koncertem poświęconym 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. PLANOWANE DZIAŁANIA
– pokazy krajowe nadesłanych prac we współpracy z samorządami lokalnymi, domy kultury, szkoły, parafie
– pokazy zagraniczne nagrodzonych prac z udziałem twórców– USA, Kanada, Australia, Białoruś, Litwa, Ukraina
– Dyskusja i konkursy: wpływ Polaków na losy świata, jakie filmy powinny promować Polskę
– Program edukacyjny: Historia Polski i poezja – od Piasta do współczesności –A. Siedlecki
– Realizację z TV Polonia cyklu „Losy Polaków” – filmów i nagrań prezentujących sylwetki zasłużonych Polaków
– Tworzenie Leksykonu Multimedialnego Polonii i wsparcie Wielkiej Encyklopedii Dziedzictwa Polonii Świata
– Wsparcie Muzeum Multimedialne Pszczelarstwa w Urlach –międzynarodowe konferencje, warsztaty

HISTORIA FESTIWALU POLONIJNEGO “LOSY POLAKOW“
Historia Festiwalu Polonijnego “Losy Polaków” rozpoczęła się w roku 2004 w Warszawie.
Pierwsze Polonijne Przeglądy Multimedialne (Audiowizualne) zostały zorganizowane w latach 2004-2005 w ramach Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów organizowanego w Warszawie przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe KSF przy wsparciu Fundacji Polska – Europa – Polonia.

Inicjatorem i dyrektorem przeglądów i festiwali do dnia dzisiejszego jest wieloletni dyrektor Festiwalu Niepokalanów i prezes KSF – red. Zygmunt Gutowski, dziennikarz radia i telewizji, działacz „Solidarności”, internowany w latach 1981-82 w Białołęce i Jaworzu. Dzięki jego zaproszeniu w festiwalach uczestniczyli filmowcy i dziennikarze radia i telewizji, a także Studia Video Gdańsk i Studia Solidarność. Już od roku 1987 zgłaszali oni filmy realizowane również poza cenzurą np. o Katyniu, Monte Cassino, Wołyniu, Wykusie, o bohaterach Armii Krajowej, żołnierzach Wyklętych i Ruchu Solidarność. W roku 2005 Nagrodę Główną dla filmu z Australii ufundował śp. Lech Kaczyński jako Prezydent m.st. Warszawy. Festiwal trzykrotnie zmieniał swoją nazwę i miejsce. Pierwszy w latach 2004-2005 nosił nazwę Polonijny Przegląd Audiowizualny, W latach 2006 – 2015 festiwal pod nazwą Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny” organizowany był w Częstochowie przez Fundację Polska – Europa – Polonia we współpracy z Akademią Polonijną w Częstochowie. Patronat Osobisty nad Festiwalem do roku 2010 sprawował śp. Ryszard Kaczorowski –prezydent RP na Uchodźstwie, a także jego małżonka – Karolina Kaczorowska. Festiwal gromadzi rokrocznie 70 – 100 prac z kilkunastu krajów świata. W sumie dotychczas zgłoszono prawie tysiąc prac z 50 krajów świata. Zgłoszenia na XIII Festiwal Polonijny „Losy Polaków” przyjmowane są do 30 września 2018 r.

Logo Festiwalu Polonijnego Losy Polakow z bialo-czerwonym rysunkiem kuli ziemskiej i napisaem Festiwal Losy Polakow Fundacja Polska-Europa-PoloniAa i napisem