Kontrast
Wielkość czcionki

Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Miłość moja Biało-Czerwona”

2018.04.17 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie, 99-314 Krzyżanów
Dodaj do kalendarza
  • aktywnie
  • bezpłatnie
  • dla dzieci
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

Wokalna opowieść o niepodległości, czyli Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod nazwą „Miłość moja Biało-Czerwona” jest przedsięwzięciem dwuetapowym. Pierwszy – o charakterze konkursowym, odbędzie się 17 kwietnia 2018 o godz.10.00. Tego dnia zaprezentują się wykonawcy pieśni i piosenek patriotycznych, oddelegowani ze wszystkich placówek oświatowych Gminy Krzyżanów: Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych, Szkoły Podstawowej w Kterach, Szkoły Podstawowej w Micinie oraz Gimnazjum w Krzyżanowie na podstawie wcześniej wypełnionych kart zgłoszeń.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
1) szkoła podstawowa :
-klasa I –III
-klasa IV-VI
-klasa VII
2) gimnazjum: uczniowie klas II

z podziałem na solistów oraz zespoły (max.5-osobowe)

Każda ze szkół, w poszczególnych kategoriach wiekowych, ma możliwość przedstawienia dwóch prezentacji. Czas każdej prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Uczestnicy mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym lub dostarczonym wcześniej wraz ze zgłoszeniem podkładem muzycznym nagranym na płycie CD. Wykonawcy będą podlegać ocenie jury, które kierować się będzie następującymi kryteriami:
– dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem festiwalu,
– muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
– oryginalność interpretacji,
– staranność i dokładność wykonawczą (intonacja, dykcja, postawa, znajomość tekstu i melodii),
– ogólny wyraz artystyczny.

Osoby nagrodzone I miejscami wystąpią na koncercie laureatów.

 

 

plakat z Piłsudskim

Miejsce wydarzenia

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie, 99-314 Krzyżanów