Kontrast
Wielkość czcionki

Kongres Perły Samorządu 2022

18 - 19.05.2022 aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Polska
Dodaj do kalendarza
Organizator: Infor PL S.A., wydawca Dziennika Gazety Prawnej
Płatność: Termin uiszczenia opłaty rejestracyjnej upływa w dniu zakończenia rejestracji. Opłata rejestracyjna w okresie do 2 kwietnia 2022 r. wynosi 299 złotych netto plus VAT, a po tej dacie wzrasta do kwoty 499 złotych netto plus VAT. Organizatorzy zapewniają uczestnikom całodniowe przerwy kawowe, obiad w ciągu dwóch dni kongresu, materiały konferencyjne oraz udział w gali wieczornej. Z opłaty zwolnione są samorządy biorące udział w rankingach, patroni wydarzenia, prelegenci oraz laureaci rankingów Perły Samorządu poprzednich edycji 2013-2020

To już dziesiąta edycja rankingu Perły Samorządu. Ogłoszenie wyników rankingu oraz wręczenie wyróżnień będzie miało miejsce na odbywającym się w Gdyni już po raz szósty kongresie Perły Samorządu – organizowanym wspólnie przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej i Miasto Gdynia. Chciałoby się żyć w trochę mniej ciekawych czasach, ale rzeczywistość pędzi jak inflacja i stawia przed samorządowcami coraz to nowe wyzwania. O nich wszystkich konkretnie, rzeczowo i praktycznie będziemy rozmawiali wspólnie. Nasze panelowe debaty są bowiem zaproszeniem do rozmowy z państwem o tym, co dla samorządowców, lokalnych liderów i biznesu jest istotne. Oczywiście będziemy dużo mówili o pieniądzach – jak rewolucyjne zmiany w gospodarce wpływają i będą wpływać na finanse samorządów. Jak konstruować budżety, pozyskiwać środki, definiować inwestycyjne cele i jak mądrze do nich dążyć.

banner wydarzenia

Rozmawiając o pieniądzach, nie da się uciec od kwestii regulacyjnych i ustrojowych. Ramy, w jakich działają lokalni liderzy, ulegają w ostatnich miesiącach i latach fundamentalnym zmianom. Jak rozumieć te procesy? Zastanowimy się, czego samorządowcy mogą się spodziewać w przyszłości i co mogą w niej zmienić. Jednym z najważniejszych tematów, z którymi zmaga się cały kontynent, jest ambitny plan transformacji energetycznej oraz walki o czystą przyszłość naszej planety. Szczytne cele i wielkie słowa oznaczają dla lokalnych liderów konkretne, praktyczne, duże i drogie wyzwania. Porozmawiamy, jak je zrozumieć i jak nimi zarządzić.

Będziemy rozmawiali o tym, jak miasta mają się rozwijać. Zarówno w wymiarze przestrzennym (a tu warto odnieść się do zmian i planów regulacyjnych), jak i ludzkim. Demograficzna zmiana oznacza konieczność redefiniowania tego, co jest kluczową społeczną potrzebą. Pojawia się pytanie o to, czy i jaką politykę migracyjną i populacyjną powinny prowadzić samorządy. Pytania o jakość życia prowadzić nas będą do kwestii tak kluczowych jak zdrowie i edukacja – tematów stale obecnych na kongresie Perły Samorządu.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców to jedno. Sprawą często o wiele trudniejszą jest odpowiednia komunikacja. Jak informować o działaniach lokalnych. Jak z szumu współczesnych mediów społecznościowych wybierać te wiadomości, które mówią nam prawdę o tym, czego większość mieszkańców naprawdę oczekuje. Będziemy kontynuowali tradycje ostatnich kongresów, na których temat komunikacji i dialogu z mieszkańcami stawał się coraz
ważniejszy.

Jak co roku w Gdyni oprócz wyróżnień dla najlepszych gmin i włodarzy w rankingu Perły Samorządu wręczymy wyróżnienia w rankingu Skarbnik Samorządu oraz w konkursie Samorządowy lider komunikacji i promocji.

banner wydarzenia

Miejsce wydarzenia

aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Polska