Kontrast
Wielkość czcionki

Konkurs plastyczny inspirowany poezją Mieczysława Romanowskiego

20.03 - 20.04.2023 Długa 236A, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, Polska
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
  • dla dzieci
Organizator: Biblioteka Puibliczna Gminy Tereszpol
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym!

Konkurs plastyczny inspirowany poezją Mieczysława Romanowskiego skierowany jest do uczniów szkół podstawowych gminy Tereszpol (klasy IV-VIII). Jego celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i patriotycznej młodego pokolenia, poszerzenie wiedzy historyczno-biograficznej oraz kształtowanie postaw szacunku do przeszłości.

Przedmiotem konkursu jest ilustracja do wybranego wiersza Mieczysława Romanowskiego (praca wykonana techniką dowolną, format minimum A4, na brystolu). Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, która dotychczas nie była wystawiana ani nagrodzona w innym konkursie.

Prace należy składać do Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol, ul. Długa 236 a, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, do 20.04.2023 r.

Wyłonieni przez jury autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Jury może przyznać również wyróżnienia. Decyzje jury są nieodwołalne.

Regulamin dostępny na stronie organizatora konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 84 6876044 w godzinach pracy biblioteki.

Zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Projektu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863–1864”

Logo obchodów 16. rocznicy powstania styczniowego

Miejsce wydarzenia

Długa 236A, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, Polska

Szczegóły lokalizacji

Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol

Adres

Tereszpol-Zaorenda, Polska