Kontrast
Wielkość czcionki

Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny”

01.03 - 30.09.2023 Gdańska 100/102, 90-508 Łódź, Polska
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
  • dla dzieci
Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

W roku 2023 przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego najdłuższego i najbardziej krwawego zrywu narodowowyzwoleńczego narodu polskiego przeciwko imperialnej Rosji carskiej. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi, w ramach obchodów rocznicy powstania, przygotowała dla czytelników z Łodzi i województwa łódzkiego interdyscyplinarne konkursy. Nabór prac, nawiązujących do dramatycznych wydarzeń lat 1863-1864, rozpocznie się 01.03.2023:

„Został w lesie krzyż żelazny”

Zadaniem uczestnika jest napisanie opowiadania o tematyce związanej z przebiegiem Powstania Styczniowego w Łodzi lub w regionie łódzkim. Opowiadanie może dotyczyć dowolnego – wybranego przez uczestnika konkursu – aspektu działań zbrojnych w latach 1863-1864. Może to być opowieść o przebiegu bitwy, o działaniach konspiracyjnych, o relacjach międzyludzkich w obliczu krwawych walk, czy też stanowić impresję literacką dotyczącą pamięci o Powstaniu 1863.

„Nad Niemnem nie piórem pisane …”

Zadaniem uczestnika konkursu jest wybranie fragmentu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, który dotyczy powstańczej przeszłości rodów Korczyńskich lub Bohatyrowiczów lub cytatu mówiącego o znaczeniu nadniemeńskich mogił powstańców dla budowania patriotycznych postaw lokalnej społeczności. Wybrany fragment ma stanowić materiał, do którego wykonana zostanie ilustracja. W obrębie artystycznej impresji musi być przytoczony cytat, który został zilustrowany.

„Ojczyzna i historia Was nie zapomni”

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie prostego znaku graficznego, który symboliką nawiązywałby do Powstania Styczniowego i pełniłby rolę znacznika mogił powstańczych na cmentarzach oraz w innych miejscach upamiętniających walki lat 1863-1864. Chodzi o stworzenie prostego symbolu mającego jednoznaczną siłę przekazu, jaką ma symbol Polski walczącej w odniesieniu do Powstania Warszawskiego.

 

Regulaminy, formularze zgłoszeniowe i terminy przyjmowania prac konkursowych dostępne na stronie www.wbp.lodz.pl. Szczegółowych informacji na temat konkursów udziela Dział Informacji Naukowej tel. 42 6630333 lub 42 6630347, email: .

Konkursy dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863–1864”.

plakat wydarzeń

Miejsce wydarzenia

Gdańska 100/102, 90-508 Łódź, Polska