Kontrast
Wielkość czcionki

Lubelska Akademia Niepodległej

14.03 - 20.06.2020 Muzeum literackie im. Józefa Czechowicza, Złota, Lublin, Polska
Dodaj do kalendarza
Organizator: Muzeum Lubelskie w Lublinie
Płatność: 1 zł - wstęp jednorazowy, 10 zł - karnet na cykl wykładów
W godzinach: 10.00 - 12.00

Lubelska Akademia Niepodległej to cykl sobotnich wykładów edukacyjnych, których celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat walki Polaków o niepodległość, ze szczególnym uwzględnieniem nie tylko działań militarnych, ale również poczynań artystów na polu literatury, kultury i sztuki, którzy przemycając w swoich dziełach rodzime tradycji i wartości, podtrzymywali świadomość narodową kolejnych pokoleń rodaków. Tematy wykładów będą odnosić się do ważnych rocznic narodowych przypadających w roku 2020, w szczególności: 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, 400. rocznicy śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego, 500. rocznicy urodzin króla Zygmunta Augusta – twórcy Unii Lubelskiej.

Na spotkaniach zostaną także podjęte zagadnienia dotyczące zbiorów Muzeum Lubelskiego z obszaru archeologii, etnografii, sztuki, numizmatyki i militariów, które wpisują się w tematykę niepodległościową.

Szczegółowy harmonogram i tematy wykładów na stronie internetowej: www.muzeumlubelskie.pl

 Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. 

plaat wydarzenia -Pośrodku grupa młodych harcerzy, którzy pozują do zdjęcia przy polskim słupie granicznym. Na górze tytuł projektu: Budując Niepodległą. Lubelska Akademia Niepodległej. Na dole loga organizatorów.

plaat wydarzenia -Pośrodku grupa młodych harcerzy, którzy pozują do zdjęcia przy polskim słupie granicznym. Na górze tytuł projektu: Budując Niepodległą. Lubelska Akademia Niepodległej. Na dole loga organizatorów.

Miejsce wydarzenia

Muzeum literackie im. Józefa Czechowicza, Złota, Lublin, Polska

Adres

Muzeum literackie im. Józefa Czechowicza, Złota, Lublin, Polska