Kontrast
Wielkość czcionki

Międzynarodowa konferencja naukowa „Listopadowe nadzieje. Żydzi wobec niepodległości Polski w 1918 r.

29 - 30.11.2018
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
  • ogólnopolskie
Organizator: Muzeum Historii Żydów POlskich POLIN
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

Konferencja „Listopadowe nadzieje. Żydzi wobec niepodległości Polski w 1918 r.” ma za zadanie rozbudzenie świadomości historycznej odbiorców, w zakresie historii Żydów polskich i ich relacji z władzami i administracją polską, oraz innymi mieszkańcami odrodzonego państwa. Poruszone zostaną głównie aspekty zróżnicowania postaw i opinii generowanych w środowiskach żydowskich, dotyczących niepodległości. Zaprezentowane zostaną wyniki badań różnorodnych źródeł, w tym w językach żydowskich.

Wydarzenie będzie poświęcone stosunkowi wspólnot żydowskich do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Wezmą w niej udział badacze z Polski, Niemiec, USA, Kanady i Izraela.

Prezentacje i dyskusje zogniskują się na problemie zróżnicowanego stosunku Żydów w Polsce do procesu odzyskiwania niepodległości oraz kształtu odrodzonego państwa. Chcielibyśmy pokazać, jak te wydarzenia były odbierane wśród różnych grup i wspólnot żydowskich takich jak tradycjonaliści, Żydzi akulturowani oraz związani z rozmaitymi nurtami politycznymi (np. Syjonizmem, fołkizmem czy socjalizmem).

Obrady będą podzielone na trzy główne zagadnienia:
1. NADZIEJE związane z odbudowującą się Polską,
2. OBAWY generowane przez zmiany polityczne,
3. REALIA w jakie przyniosło odbudowane państwo.

Język konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne).

Czarno-białe zdjęcie przedstawiające Polskich Żydów obserwujących wjeżdżające do Parczewa wojska niemieckie

Polscy Żydzi obserwują wjeżdżające do Parczewa wojska niemieckie, fotografia z kolekcji G. Russa, depozyt Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.