Niepodległa do hymnu

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie – – Jedwabno, Polska – Jerzy Pałasz –