Kontrast
Wielkość czcionki

„Nieznane raporty o wojnie 1920” – debata online

2021.08.03
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
  • ogólnopolskie
Organizator: Biuro Programu „Niepodległa” i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Płatność: Wydarzenie bezpłatne
W godzinach: 19:00

We wtorek, 3 sierpnia 2021 r. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ma zaszczyt zaprosić na debatę „Nieznane raporty o wojnie 1920”. Jest ona inspirowana książką „Misje wojskowe ententy o wojnie Polski z bolszewicką Rosją 1920”. Spotkanie online rozpocznie się o godzinie 19:00 na kanale YT Muzeum.

baner wydarzenia

Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wydało książkę „Misje wojskowe ententy o wojnie Polski z bolszewicką Rosją 1920”. Zawiera ona niepublikowane wcześniej raporty z przełomowego okresu wojny (od kwietnia do października 1920 roku), sporządzone przez przedstawicieli Francji i Wielkiej Brytanii oraz amerykańskiego attaché wojskowego. Książka jest owocem wieloletnich kwerend źródłowych prowadzonych w archiwach w Paryżu, Londynie i Maryland w Stanach Zjednoczonych. Współautorami publikacji są prof. Janusz Cisek, prof. Grzegorz Nowik i dr Marek Tarczyński.

Informacje i opinie przedstawicieli zagranicznych misji wojskowych będą przedmiotem debaty prowadzonej przez autorów książki oraz znawców problematyki. Istotny wątek raportów stanowi ocena zdolności bojowej Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, postaw żołnierzy, metod walki i dowodzenia, a także opinie dotyczące planu strategicznego Bitwy Warszawskiej i roli Józefa Piłsudskiego w jego powstaniu i bezpośrednim dowodzeniu wojskami. W debacie przeanalizowany zostanie stosunek państw ententy i ich przedstawicieli wojskowych do odrodzonej Rzeczpospolitej oraz do konfliktu zbrojnego z bolszewicką Rosją.

O książce „Misje wojskowe ententy o wojnie Polski z bolszewicką Rosją” rozmawiać będą:

Anna Maria Dyner – prowadząca debatę, analityczka ds. Białorusi i polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w programie Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jej zainteresowania badawcze obejmują rosyjską polityką bezpieczeństwa, rolę Rosji na obszarze postsowieckim oraz politykę wewnętrzną i zagraniczną Białorusi.                              

prof. Grzegorz Nowik – zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Kierował Zespołem Upowszechniania Tradycji oraz Komisją Symboliki Wojskowej w MON. Zajmuje się badaniem dziejów najnowszych, historii harcerstwa, wojskowości i myśli politycznej, kieruje zespołem wydającym dokumenty wojny 1918–1920.

prof. Janusz Odziemkowski – przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Obrony Narodowej, gdzie uruchomił i kierował katedrą europeistyki. Był Przewodniczącym Rady Kombatanckiej, członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a także Kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zajmuje się badaniem historii powszechnej oraz historii Polski XIX i XX wieku, historią polityczną, dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX stulecia, a także historią wojskowości i konfliktów zbrojnych.

dr Marek Tarczyński – historyk wojskowości, zajmuje się dziejami polskich walk o niepodległość w XIX wieku, wojną Polski z bolszewicką Rosją 1918-1920 oraz sprawą zbrodni katyńskiej. Wieloletni kierownik Zespołu publikującego dokumenty operacyjne do wojny Polski z bolszewicką Rosją.

dr Bogusław Winid – pełnomocnik do spraw przewodnictwa Polski w OBWE w roku 2022. Były doradca Prezydenta RP do spraw zagranicznych, podsekretarz stanu w MON i w MSZ, ambasador RP w NATO oraz w ONZ. Jego pasją jest poszukiwanie i odzyskiwanie dzieł sztuki oraz militariów utraconych przez Polskę w okresie II wojny światowej.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

baner wydarzenia