Kontrast
Wielkość czcionki

#panTadeusz – Konkurs z cytatami online – edycja 2

09 - 15.12.2019
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
  • dla dzieci
  • ogólnopolskie
Organizator: Roman Rzadkowski
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

„Pan Tadeusz” to obowiązkowa lektura szkolna. Konkurs ma wspomagać analizowanie jej podczas zajęć. Dzielimy klasę na grupy analizujące kolejne księgi, aby następnie dzielić się wiedzą i prawidłowymi odpowiedziami z pozostałymi uczniami. Zapisujemy odpowiedzi i przygotowujemy się do testu głównego, w którym każdy uczestnik wylosuje zestaw pytań spośród tych, które ćwiczył na zajęciach lub samodzielnie. To wspaniałe narzędzie dydaktyczne wspomagające czytelnictwo i poprawiające umiejętności czytania ze zrozumieniem. Uczestnik w pytaniu ma wskazówkę, w którym miejscu dzieła powinien szukać odpowiedzi.

Ćwiczenia z tekstem nazywają się tutaj eliminatorem błędów. Zajęcia jak i test główny konkursu mogą odbyć się w pracowni komputerowej lub z użyciem smartfonów uczniów. Nauczyciele mogą napisać sobie innowację pedagogiczną potrzebną do awansu w oparciu o regulamin. Szkoła będzie mogła zapisać sobie udział w imprezie mającej cel wychowawczy w postaci uczczenia stulecia odzyskania niepodległości Polski. Zapisujemy szkołę do konkursu, wykorzystując formularz umieszczony na stronie regulaminu.

logo wydarzenia