Kontrast
Wielkość czcionki

Spotkanie „Stary Cmentarz – szlakami łódzkich bohaterów Niepodległej”

2018.08.11 Ogrodowa 15, 90-001 Łódź, Polska
Dodaj do kalendarza
  • aktywnie
  • plenerowo
Organizator: Muzeum Miasta Łodzi
Płatność: Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.
W godzinach : 11.30-14.30

„Stary Cmentarz – szlakami łódzkich bohaterów Niepodległej” to spotkanie w ramach całorocznego programu przygotowanego przez Muzeum Miasta Łodzi pod nazwą „Łódzkie Oblicza Niepodległej”.

W pierwszej części zaprezentowany zostanie fragment stałej wystawy muzealnej „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań”. Następnie, w drugiej części, uczestnicy będą odnajdywać historyczne ścieżki na trójwyznaniowej nekropolii – Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Spotkanie będzie okazją przedstawienia walorów zabytkowych i bogatej symboliki pomników nagrobnych oraz potrzeby ich konserwacji i ochrony jako dziedzictwa kulturowego w wymiarze europejskim.

Podczas spotkania zaprezentowane będą postaci łodzian, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie odzyskania niepodległości na przestrzeni minionych wieków: bohaterów powstań narodowych w XIX wieku, wydarzeń listopada 1918 roku i wojny w obronie niepodległości 1920 i 1939 roku oraz konspiracji w czasie drugiej wojny światowej i opozycji w okresie PRL-u. Drugim wątkiem tematycznym będzie prezentacja osób, które wyróżniły się w działalności kulturalnej, artystycznej, społecznej w okresach utrwalania niepodległości. 

Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej, który od 2015 roku jest częścią obszarowego Pomnika Historii pod nazwą „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” był inspiracją dla projektu „Łódzkie Oblicza Niepodległej”. Od 2013 roku Muzeum Miasta Łodzi jako partner Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem realizuje działania wystawiennicze, edukacyjne i naukowe na rzecz ochrony i popularyzacji jego walorów historycznych i zabytkowych.

Dzieje Starego Cmentarza nierozerwalnie związane są z historią narodzin i dynamicznego rozwoju jednej z największych w Europie metropolii przemysłowych. Utworzony w 1855 roku był pierwszą w Łodzi wspólną nekropolią dla trzech wyznań chrześcijańskich: katolików, ewangelików i wyznawców prawosławia. Stał się miejscem pochówku zasłużonych obywateli miasta Łodzi, przedstawicieli elity finansowej, świata kultury i polityki, a wśród nich burżuazji przemysłowej, lekarzy, nauczycieli, artystów, przedwojennych prezydentów. Rangę historyczną cmentarza podkreślają postaci związane ze szczególnymi wydarzeniami z naszej historii, takimi jak XIX-wieczne powstania narodowe, walki o odzyskanie niepodległości w 1918 rok i jej obronę w 1920 i 1939 roku. Stary Cmentarz w Łodzi jest swoistym „zwornikiem pamięci” Łodzi – jej historii, ważnych wydarzeń oraz mieszkańców.

Założeniem przedsięwzięcia „Łódzkie Oblicza Niepodległej” jest realizacja działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych obejmujących: spotkania i spacery tematyczne, warsztaty edukacyjne, a poprzez nie prezentacja postaci i wydarzeń związanych z historycznymi okresami walk o niepodległość oraz w czasie jej utrwalania w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ponownego odzyskiwania suwerenności po 1945 roku do czasów historii najnowszej.

Zapisów na spacery można dokonać pod numerem telefonu: 42 254 90 11, lub mailem na adres: edukacja@muzeum-lodz.pl.

Logo projektu Łódzkie Oblicza Niepodległej

Miejsce wydarzenia

Adres

Ogrodowa 15, 90-001 Łódź, Polska