Kontrast
Wielkość czcionki

Symboliczne nasadzenia drzew w gminach i powiatach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

05 - 06.11.2018 Gmina Przystajń, Polska
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
  • plenerowo
Organizator: Gmina Przystajn
Płatność: Wydarzenie bezpłatne
W godzinach: 9.00-15.00

W ramach wydarzenia zostaną wykonane nasadzenia 6 symbolicznych drzew wraz z okolicznościowymi tablicami upamiętniającymi setna rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę (3 szt. platany i 3 szt. surmia bigoniowa). Drzewka zostaną zasadzone przy: Szkole Podstawowej w Przystajni (ul. Szkolna 9), Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim (Bór Zajaciński 78), Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni (ul. Targowa 6) oraz w miejscowościach: Ługi Radły (plac przy remizie OSP), Kuźnica Stara (plac przy remizie OSP), Przystajń (Plac Józefa Piłsudskiego). Nasadzeniom będą towarzyszyć uczniowie szkół i wychowankowie przedszkoli, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych. Będą przeprowadzone prelekcje oraz pogadanki w temacie patriotycznym.

Projekt będzie polegał na uhonorowaniu setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez zasadzenie sadzonek drzew liściastych gatunków rodzimych w zainteresowanych przedsięwzięciem gminach i powiatach województwa śląskiego. Projekt ma walor edukacyjny, ponieważ nasadzenia będą w większości przypadków na terenach szkół i przedszkoli z udziałem uczniów, kształtując ich świadomość historyczną, budując tożsamość obywatelską i wzmacniając poczucie wspólnoty. Przy każdym drzewie będą umieszczono trwałe i estetyczne tabliczki informujące o okazji zasadzenia drzewa. Tabliczki te przez kolejne lata będą skłaniać przechodniów do refleksji na temat jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

młoda roślinka

Miejsce wydarzenia

Gmina Przystajń, Polska

Adres

Gmina Przystajń, Polska