Kontrast
Wielkość czcionki

Wystawa „1920. Cud Wisły”

24.07 - 29.11.2020 Szczepańska 11, 33-332 Kraków, Polska
Dodaj do kalendarza
Organizator: Muzeum Narodowe w Krakowie
Płatność: 20 zł normalny / 10 zł ulgowy

Zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej odrodzonego po długiej niewoli państwa było możliwe dzięki zjednoczeniu całego społeczeństwa do walki z „nawałą bolszewicką”, porzuceniu przez elity rządzące podziałów, a przede wszystkim dzięki niezwykłemu męstwu, poświęceniu i przelanej krwi żołnierza polskiego.

Na wystawie zaprezentujemy plakaty z okresu wojny polsko-bolszewickiej, ilustrujące jej grozę, tworzone przez wybitnych polskich artystów – Edmunda Bartłomiejczyka, Zygmunta Kamińskiego, Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, Zdzisława Gedliczkę, Józefa Mehoffera, Józefa Ryszkiewicza, Kamila Mackiewicza i Karola Homolacsa. Zostaną one zestawione z propagandowymi plakatami radzieckimi autorstwa wybitnych rosyjskich twórców, między innymi Włodzimierza Majakowskiego i Dimitrija Moora.

Przedstawimy także życie frontowe w rysunkach i grafikach wykonanych przez uczestnika walk Wiktora Gutowskiego wraz z naszkicowaną przez niego wizją artystyczną Bitwy Warszawskiej, a także obrazy Jerzego Kossaka i Jerzego Jełowieckiego.

Uzupełnieniem ekspozycji będą dokumenty z epoki, odznaczenia i odznaki nadawane za wojnę polsko-bolszewicką, oryginalne umundurowanie i wyposażenie żołnierza polskiego z tego okresu oraz broń.

Kurator i koordynator – Piotr Wilkosz
Asystentka koordynatora – Olga Pawlak
Projektant aranżacji – Magdalena Bujak

Plakat wystawy 1920. Cud Wisły

Miejsce wydarzenia

Szczepańska 11, 33-332 Kraków, Polska

Szczegóły lokalizacji

Kamienica Szołayskich