Kontrast
Wielkość czcionki

Wystawa „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923” w Sarajewie

23 - 18.12.2018 Sarajewo, Bośnia i Hercegowina
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
  • plenerowo
Organizator: Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

Ekspozycja, przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z historykami z kilkunastu krajów, stanowi próbę syntezy burzliwych początków dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem historii Europy Środkowo-Wschodniej. Ponad 200 materiałów archiwalnych – fotografii, dokumentów i filmów – oraz indywidualne wspomnienia z tamtego okresu złożyły się na opowieść o nowym początku regionu. Wystawa pokazuje zarówno niespotykaną skalę przemian politycznych, jakie zaszły w latach 1918-23 w Europie, jak również ich wpływ na aktualne relacje międzynarodowe oraz współczesną politykę pamięci w różnych krajach.

Pierwsza wojna światowa całkowicie odmieniła oblicze Europy. Rozpad czterech mocarstw i pojawienie się kilkunastu nowych państw, przesunięcia dotychczasowych i utworzenie nowych granic, lokalne konflikty zbrojne, ścieranie się ruchów społecznych, szukanie nowych rozwiązań mających zapewnić utrzymanie pokoju – w wielu miejscach procesy te zakończyły się dopiero w okolicach roku 1923. Tak na gruzach dawnego ładu powstawała Nowa Europa. – Wystawa przywołuje ważne wydarzenia sprzed 100 lat, uzmysławiając nam, dlaczego są one istotne dla zrozumienia nie tylko II wojny światowej, ale także współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej – tłumaczy prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, jedna z konsultantek scenariusza wystawy.

Prof. Jan Rydel, koordynator strony polskiej w ENRS, dodaje: Chcemy pokazać, że konsekwencje niektórych zjawisk sprzed 100 lat odczuwamy do dziś. Poprzez zestawienie różnych interpretacji procesów, które rozegrały się w naszym regionie po Wielkiej Wojnie, możemy zaprezentować także odmienne wrażliwości poszczególnych narodów i różnorodność obrazów tego konfliktu utrwalonych w zbiorowej pamięci.

Wystawa ma formę biało-srebrnego pawilonu w kształcie sześcianu, wyróżniającego się oryginalną konstrukcją. Wykorzystane zostały na niej dźwięki i filmy z epoki. Teksty i materiały wizualne znajdują się zarówno wewnątrz pawilonu, jak i na jego zewnętrznych ścianach.

– Wystawa opowiada historię tworzenia się nowego ładu politycznego. Poprzez użycie dwóch kontrastujących ze sobą materiałów – sztywnej stali i jasnego, lekkiego materiału – chcemy pokazać zderzenie tego, co stare z tym, co nowe – tłumaczy Andrzej Jaworski ze studia JAZ Architekci odpowiedzialnego za projekt ekspozycji.

Więcej informacji na temat projektu, ekspertów zaangażowanych w przygotowanie wystawy oraz międzynarodowej trasy można znaleźć na stronie ENRS.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Organizator: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, www.enrs.eu

ESPS finansowane jest ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Polska), Komisarza Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (Niemcy), Ministerstwa Kultury i Tożsamości Narodowej (Rumunia), Ministerstwa Zasobów Ludzkich (Węgry) oraz Ministerstwa Kultury (Słowacja).

Partnerzy prezentacji w Sarajewie: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie, BBI Center, Post-Conflict Research Center, European Union Information Center

Pozostali partnerzy: EUscreen, European Film Gateway

sześcian wystawy po zmroku, wokół widzowie

fot. Vanja Cerimagic

Miejsce wydarzenia

Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

Szczegóły lokalizacji

Trg djece Sarajeva 1

Adres

Sarajewo, Bośnia i Hercegowina