Kontrast
Wielkość czcionki

Wystawa „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-23” w Pradze

15 - 12.11.2018 Praga 6, Czechy
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
Organizator: Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność
Płatność: Wydarzenie bezpłatne
W godzinach : Oficjalne otwarcie 15 października o g. 15.00

Już 15 października w czeskiej Pradze otwarta zostanie plenerowa wystawa poświęcona odradzaniu się Europy po I wojnie światowej.

Ekspozycja, przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z historykami z kilkunastu krajów, stanowi próbę syntezy burzliwych początków dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem historii Europy Środkowo-Wschodniej. Ponad 200 materiałów archiwalnych – fotografii, dokumentów i filmów – oraz indywidualne wspomnienia z tamtego okresu złożą się na opowieść o nowym początku regionu. Wystawa pokaże zarówno niespotykaną skalę przemian politycznych, jakie zaszły w latach 1918-23 w Europie, jak również ich wpływ na aktualne relacje międzynarodowe oraz współczesną politykę pamięci w różnych krajach.

Pierwsza wojna światowa całkowicie odmieniła oblicze Europy. Rozpad czterech mocarstw i pojawienie się kilkunastu nowych państw, przesunięcia dotychczasowych i utworzenie nowych granic, lokalne konflikty zbrojne, ścieranie się ruchów społecznych, szukanie nowych rozwiązań mających zapewnić utrzymanie pokoju – w wielu miejscach procesy te zakończyły się dopiero w okolicach roku 1923. Tak na gruzach dawnego ładu powstawała Nowa Europa. – Wystawa przywołuje ważne wydarzenia sprzed 100 lat, uzmysławiając nam, dlaczego są one istotne dla zrozumienia nie tylko II wojny światowej, ale także współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej – tłumaczy prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, jedna z konsultantek scenariusza wystawy. Prof. Jan Rydel, koordynator strony polskiej w ENRS, dodaje: Chcemy pokazać, że konsekwencje niektórych zjawisk sprzed 100 lat odczuwamy do dziś. Poprzez zestawienie różnych interpretacji procesów, które rozegrały się w naszym regionie po Wielkiej Wojnie, możemy zaprezentować także odmienne wrażliwości poszczególnych narodów i różnorodność obrazów tego konfliktu utrwalonych w zbiorowej pamięci.

Wystawa będzie miała formę biało-srebrnego pawilonu w kształcie sześcianu, wyróżniającego się oryginalną konstrukcją. Wykorzystane zostaną dźwięki i filmy z epoki. Teksty i materiały wizualne znajdować się będą zarówno wewnątrz pawilonu, jak i na jego zewnętrznych ścianach.

– Wystawa opowiada historię tworzenia się nowego ładu politycznego. Poprzez użycie dwóch kontrastujących ze sobą materiałów – sztywnej stali i jasnego, lekkiego materiału – chcemy pokazać zderzenie tego, co stare z tym, co nowe – tłumaczy Andrzej Jaworski ze studia JAZ Architekci odpowiedzialnego za projekt ekspozycji.

Otwarciu wystawy 15 października towarzyszyć będzie wieczorna debata „Po Wielkiej Wojnie: pamięć Europy 1918-23” w Bibliotece Vaclava Havla (godz. 19:00), która jest jej współorganizatorem. O próbie syntezy pamięci narodowych i poszukiwaniach wspólnej ponadnarodowej narracji i trudnych narodzinach Nowej Europy dyskutować będą: prof. Attila Pok (Węgry), prof. Jan Rydel (Polska) oraz dr Oldřich Tůma (Czechy). Debatę poprowadzi dyrektor Biblioteki Vaclava Havla Michael Žantovský.

Więcej informacji na temat projektu, ekspertów zaangażowanych w przygotowanie wystawy oraz międzynarodowej trasy można znaleźć pod adresem: www.enrs.eu/afterthegreatwar.
Głównym partnerem prezentacji wystawy w Czechach jest Instytut Polski w Pradze.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Organizator: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, www.enrs.eu
ESPS finansowane jest ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Polska), Komisarza Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (Niemcy), Ministerstwa Kultury i Tożsamości Narodowej (Rumunia), Ministerstwa Zasobów Ludzkich (Węgry) oraz Ministerstwa Kultury (Słowacja).

Partnerzy prezentacji w Pradze: Polski Instytut w Pradze, Wydział Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Technologicznego w Pradze, Dzielnica Praga 6

Pozostali partnerzy: EUScreen, European Film Gateway

Współorganizator debaty: Biblioteka Vaclava Havla w Pradze

plakat wydarzenia

Miejsce wydarzenia

Adres

Praga 6, Czechy