Kontrast
Wielkość czcionki

Wystawa „Puck, 10 lutego 1920 oczami świadków”

10.02 - 31.12.2020 Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, Polska
Dodaj do kalendarza
  • aktywnie
  • bezpłatnie
  • dla dzieci
Organizator: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zaprasza na wystawę czasową pt. Puck 10 lutego 1920 oczami świadków, poświęconą uroczystości Zaślubin Polski z morzem, która odbyła się 10 lutego 1920 r. w Pucku. W asyście urzędników państwowych, duchowieństwa, wojskowych, przedstawicieli zagranicznej służby dyplomatycznej oraz miejscowej ludności gen. Józef Haller wrzucił do morza pierścień symbolizujący powrót Polski nad Bałtyk. Wśród towarzyszących generałowi osób znaleźli się wybitni polscy artyści – Julian Fałat, Henryk Uziembło, Włodzimierz Nałęcz. To, co wówczas widzieli, utrwalili na obrazach. Inni uczestnicy wydarzenia pozostawili zdjęcia, zapiski i wspomnienia.

Celem wystawy jest rekonstrukcja tego wydarzenia na podstawie tych właśnie zachowanych zabytków. Wśród nich najważniejsze miejsce zajmują obrazy przedstawiające Zaślubiny Polski z morzem – przede wszystkim odkryte przed pięciu laty dzieło Juliana Fałata, a także akwarele Henryka Uziembły. Towarzyszą im obrazy dokumentujące zainteresowanie Polaków odzyskanym morzem autorstwa takich twórców jak Marian Mokwa czy Michalina Krzyżanowska. Na wystawie prezentowane są także archiwalne fotografie, filmy oraz relacje prasowe z uroczystości Zaślubin. Zabytki rękopiśmienne – jak Sztambuch Jadwigi Nieniewskiej, siostry Adama Nieniewskiego, szefa sztabu gen. Hallera – zaprezentowano w postaci multimediów.

Wystawie towarzyszy katalog pt. Zaślubiny i co dalej. Katalog wystawy „Puck 10 lutego 1920 oczami świadków”, złożony z dwóch części: esejów oraz części katalogowej. W esejach opisano przebieg samej uroczystości, a także historyczny kontekst oraz przemiany w świadomości Polaków, które zaszły na skutek odzyskania przez Polskę dostępu do morza. Wśród esejów znajdzie się też opracowanie opisujące żmudny, trwający blisko rok proces konserwacji wspomnianego monumentalnego obrazu Juliana Fałata „Zaślubiny Polski z morzem”. W części katalogowej znajdują się noty zabytków, fotografii i archiwaliów ze zbiorów muzeów i bibliotek w całym kraju, związanych bezpośrednio z uroczystością Zaślubin oraz ilustrujących proces rozwijania świadomości morskiej Polaków w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości oraz w Polsce międzywojennej.

Serdecznie zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

plakat wystawy Puck 10 lutego 1920 oczami świadków z logami i grafiką przedstawiającą zaślubiny

Miejsce wydarzenia

Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, Polska