Kontrast
Wielkość czcionki

Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu RP i 100. rocznicy odzyskania Niepodległości

2018.07.13
Dodaj do kalendarza
  • ogólnopolskie
Organizator: Kancelaria Sejmu
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

W piątek, 13 lipca w Warszawie będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla uczczenia 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej i 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podczas uroczystego Zgromadzenia Narodowego w Zamku Królewskim, które rozpocznie się o godz. 12:00, orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Wystąpieniu przysłuchiwać się będą goście z zagranicy, posłowie senatorowie oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi. – Możemy być dumni z naszej tradycji i kultury parlamentarnej jako jednej z najstarszych w Europie i w przeszłości najpełniej rozwiniętych – zapowiada uroczystości marszałek Sejmu Marek Kuchciński. – Polska jest jednym z państw na świecie, w którym stosunkowo wcześnie rozwinął się parlamentaryzm i stał się on cechą systemu politycznego – dodaje.

Uroczystości w Zamku Królewskim odnoszą się do wydarzeń historycznych. Dokładnie 550 lat temu – 13 lipca 1468 r. – odbył się sejmik generalny w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie, 9 października 1468 r. Jak zauważa Marszałek Sejmu, tę datę jako początek sejmu wymienił Jan Długosz, ale w XIX w. historycy nie zawierzyli temu dziejopisowi. – Historia jako nauka jest żywa i na przełomie XX i XXI w. nastąpiła weryfikacja ustaleń naukowych, dlatego w 2018 r. świętujemy 550. rocznicę – wyjaśnia Marek Kuchciński.

Uroczyste obchody będą okazją do podkreślenia długiej tradycji polskiego Parlamentu. Marszałek zwraca uwagę na wnioski, jakie wynikają z dziejów 550 lat polskiego parlamentaryzmu. – Polska nie jest „młodą demokracją”. Demokracja i wolność stały się nieodłącznymi cechami naszej kultury politycznej. W wyniku unii polsko-litewskich ten model kultury politycznej został przeniesiony do Wielkiego Księstwa Litewskiego, obejmującego wtedy także ziemie ruskie. Król Stefan Batory utworzył również parlament dla Żydów w postaci Sejmu Czterech Ziem. W tym samym czasie rozkwitał parlamentaryzm w Siedmiogrodzie. Można więc stwierdzić, że ten typ ustroju ogarnął całą Europę Środkową, która zaczęła się odróżniać od Zachodniej i Wschodniej – podkreśla marszałek Kuchciński.

Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu Polskiego będzie poprzedzone III Szczytem Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej #EUROWAW2018, który zagości w Sejmie i Senacie 12 lipca.

Uczestnicy wydarzenia będą dyskutować m.in. o wzmocnieniu współpracy parlamentarnej, która jest szansą dla rozwoju regionu zwłaszcza w dziedzinie energetyki oraz polityki transportowej. Omawiana będzie także rola parlamentów w polityce międzynarodowej, zrównoważonego rozwoju, współpracy regionalnej oraz polityki migracyjnej.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas wygłaszania orędzia przed Zgromadzeniem Narodowym, 5.XII.2017, źródło: www.prezydent.pl

Prezydent RP Andrzej Duda podczas wygłaszania orędzia przed Zgromadzeniem Narodowym, 5.XII.2017, źródło: www.prezydent.pl