Kontrast
Wielkość czcionki

Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku

03.11 - 01.04.2018 Muzeum Śląskie, aleja Korfantego 3, Katowice, Polska
Dodaj do kalendarza
Organizator: Muzeum Śląskie
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

Wystawa prezentuje dzieła, rozwój idei, ruchów i twórczości awangardowej na Górnym Śląsku. Ten region w latach 40. i 50. był żywym ośrodkiem kultury i sztuki. Postawa artystów kształtowała się w opozycji do nowego ustroju. Opór wzmagał się proporcjonalnie do partyjnego nacisku i propagowanego modelu sztuki, a potwierdzeniem tego zjawiska był rozwój neoawangardy.

Na wystawie przedstawione jest Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne, którego członkami byli m. in Tadeusz Maciejko, Adama Scheybal, Piotr Janik, Jerzy Lewczyński i Zofia Rydet. Ich dzieła zmieniły myślenie o roli medium fotograficznego. Mimo tego, że każdy miał indywidualny styl to na pierwszy plan wysuwała się fascynacja włoskim realizmem, fotografią społeczną, subiektywną, a w późniejszym okresie inicjatywami ukierunkowanymi na prekursorskie działania konceptualne. Medium fotograficzne dla gliwickich twórców było poszukiwaniem prawdy wolnej od dosłowności naturalizmu i sentymentalnej romantyki.

Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku, fot. Roksana Miarka

Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku, fot. Roksana Miarka

Ważną część narracji stanowią dzieła malarzy grupy ST-53 w Katowicach, która swoją nazwą nawiązywała do tragicznego losu miasta przemianowanego w 1953 roku na Stalinogród. Artyści ci fascynowali się twórczością Władysława Strzemińskiego i zasłynęli z interpretacji jego dzieła „Teoria widzenia”.

Ekspozycja prezentuje również twórczość Urszuli Broll, Klaudiusza Jędrusika, Zdzisława Stanka, Tadeusza Ślimakowskiego, Hilarego Krysztofiaka, Stefana Gaidy, Ireny Bąk, Marii Obremby i Konrada Swinarskiego. Jako konsekwencje ich artystycznych dzieł zostaną przedstawione takie zjawiska jak Antyfotografia i ONEIRON w latach 70.

Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku, fot. Roksana Miarka

Wystawa odbywa się w ramach programu „Rok awangardy” będącego częścią obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

instalacja artystyczna

Miejsce wydarzenia