O widowisku „Santo Subito”, symbolach w nim ukrytych i domu Jana Pawła II