Jan Edmund Kowalski – Dyrektor Biura Programu „Niepodległa”

Powołanie Dyrektora Biura Programu „Niepodległa”

Wojciech Kirejczyk – Zastępca Dyrektora Biura Programu „Niepodległa”