Kontrast
Wielkość czcionki

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor Liczba wyświetleń
Uchwały Rady Biura Programu "Niepodległa" 2019-06-19 09:35:22 Tomasz Rokicki 515
Uchwały Rady Biura Programu "Niepodległa" 2019-06-19 09:34:01 Tomasz Rokicki 508
Ogłoszenie o naborze wniosków do programu dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej" 2019-06-14 13:51:26 Tomasz Rokicki 25
Ogłoszenie o naborze wniosków do programu dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej" 2019-06-14 09:21:54 Tomasz Rokicki 12
Ogłoszenie o naborze wniosków d programu dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej" 2019-06-14 09:21:14 Tomasz Rokicki 2
Zamówienia realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w 2019 roku 2019-06-04 09:55:41 Tomasz Rokicki 337
Zamówienia realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w 2019 roku 2019-05-31 17:02:03 Tomasz Rokicki 303
Zamówienia realizowane w 2019 r. na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt. 3) upzp 2019-05-29 12:24:00 Tomasz Rokicki 143
Zamówienia realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w 2019 roku 2019-05-28 16:26:56 Tomasz Rokicki 293
Zamówienia realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w 2019 roku 2019-05-24 16:06:12 Tomasz Rokicki 261
Zamówienia realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w 2019 roku 2019-05-23 11:16:23 Tomasz Rokicki 258
Zamówienia realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w 2019 roku 2019-05-22 15:31:46 Tomasz Rokicki 255
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie określonym w art. 138 o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) tj. Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej kwoty 750.000 euro, nr postępowania 1/2019 2019-05-15 12:51:23 Tomasz Rokicki 190
Zamówienia realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w 2019 roku 2019-05-14 16:11:30 Tomasz Rokicki 255
Zamówienia realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w 2019 roku 2019-05-14 13:30:23 Tomasz Rokicki 227
Zamówienia realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w 2019 roku 2019-05-06 15:50:16 Tomasz Rokicki 218
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Biura Programu "Niepodległa" za 2018 rok 2019-05-06 13:35:21 Tomasz Rokicki 36
Zamówienia realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w 2019 roku 2019-04-26 12:59:46 Tomasz Rokicki 191
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie określonym w art. 138 o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) tj. Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej kwoty 750.000 euro, nr postępowania 1/2019 2019-04-16 14:07:39 Tomasz Rokicki 164
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie określonym w art. 138 o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) tj. Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej kwoty 750.000 euro, nr postępowania 1/2019 2019-04-12 17:03:50 Tomasz Rokicki 132

Liczba wszystkich dokumentów w kategorii: 156

Ostatni zmodyfikowany dokument: Uchwały Rady Biura Programu "Niepodległa"

Data ostatniej modyfikacji dokumentu: 2019-06-19 09:35:22