Kontrast
Wielkość czcionki

Wpisy z kategorii - Zamówienia publiczne

Liczba wszystkich dokumentów w kategorii: 8

Ostatni zmodyfikowany dokument: Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie określonym w art. 138 o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) tj. Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej kwoty 750.000 euro, nr postępowania 1/2019

Data ostatniej modyfikacji dokumentu: 2019-04-03 19:45:34