Biuro Programu Niepodległa  z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa (BPN), oświadcza, że jest dysponentem praw autorskich do materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.niepodlegla.gov.pl, z wyjątkiem zdjęć lub innych materiałów oznaczonych logotypem innego podmiotu, a które są prezentowane za zgodą udzieloną BPN przez te podmioty. W takim przypadku pytania dotyczące możliwości wykorzystania materiałów należy kierować do tych podmiotów.

Ponadto Biuro Programu Niepodległa oświadcza, że materiały, do których BPN posiada autorskie prawa majątkowe mogą być wykorzystane na zasadach otwartej licencji Creatives Commons – Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) dostępnych pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Korzystając z materiału należy wskazać źródło jego pozyskania, tj. https://www.niepodlegla.gov.pl.