Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącym produkcji spotu kampanii społecznej promującej Beatyfikację Rodziny Ulmów pn. „Nie ma większej miłości”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu produkcja spotu kampanii społecznej promującej Beatyfikację Rodziny Ulmów pn. Nie ma większej miłości

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu produkcja spotu kampanii społecznej promującej beatyfikację rodziny Ulmów pn. Nie ma większej miłości