Ogłoszenie o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) dotyczącym: Kompleksowej organizacji widowiska słowno-muzycznego pn. „1921”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 1921

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu 1921