Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Koprodukcja wraz z Telewizją Polską S.A. filmu Kościuszko wolność od przemocy – film dokumentalny czas 52 minuty

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu koprodukcja filmu Kościuszko Wolność od przemocy

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Koprodukcja Filmu Kościuszko Wolność od przemocy