Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych – Preprodukcja dwóch filmów dokumentalnych Lawa oraz Requiem dla Republiki oraz realizacja 8 wywiadów na potrzeby produkcji

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Preprodukcja dwóch filmów dokumentalnych Lawa oraz Requiem dla Republiki oraz realizacja 8 wywiadów na potrzeby produkcji

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Preprodukcja dwóch filmów dokumentalnych Lawa oraz Requiem dla Republiki oraz realizacja 8 wywiadów na potrzeby produkcji