Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Produkcja materiałów przeznaczonych do emisji telewizyjnej z Beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Produkcja audycji z Beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Produkcja audycji z Beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego