Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Produkcja materiału do emisji (spotu) poświęconego odbudowie Pałacu Saskiego

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Spot Odbudowa Pałacu Saskiego

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu produkcja materiału do emisji w telewizji (spotu) poświęconego odbudowie Pałacu Saskiego