Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych: Realizacja fabularyzowanego serialu dokumentalnego pt. „Pieśń Mocy. Kiedy My Żyjemy”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Realizacja fabularyzowanego serialu dokumentalnego pt. Pieśń Mocy. Kiedy My Żyjemy

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Realizacja fabularyzowanego serialu dokumentalnego pt. Pieśń Mocy Kiedy My Żyjemy