Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych – Wyprodukowanie, dla potrzeb przeprowadzenia kampanii społecznej, promującej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, spotu „Moja Flaga 2022”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Produkcja Spotu Moja Flaga 2022

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Produkcja Spotu Moja Flaga 2022