Ogłoszenie o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) dotyczącym: Kompleksowej produkcji  koncertu pod roboczym tytułem „Koncert z okazji 4 czerwca – pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Koncert z okazji 4 czerwca – pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Koncert z okazji 4 czerwca – pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce