Ogłoszenie o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) dotyczącym: Kompleksowej organizacji projektu kulturalno-edukacyjnego pt. „O Polskości Pomorza”.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu O Polskości Pomorza

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu O Polskości Pomorza