Ogłoszenie o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej Opłata na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ZAIKS z tytułu publicznego wykonania utworów podczas koncertu wokalnego Andrei Bocellego upamiętniającego 40 rocznicę pacyfikacji strajku w Kopalni Wujek

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Opłata ZAKIS