Ogłoszenie o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 Ustawy prawo zamówień publicznych  – produkcja wydarzenia towarzyszącego uroczystości Beatyfikacji Rodziny Ulmów – koncertu w dniu 09 września 2023 roku w Rzeszowie

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Produkcja koncertu towarzyszącego Beatyfikacji Rodziny Ulmów

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Produkcja koncertu towarzyszącego Beatyfikacji Rodziny Ulmów