Ogłoszenie o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej: „Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej polegającego na stworzeniu angielskiego, rozbudowanego scenariusza angielskiej wersji filmu „Wiktoria 1920” i wyprodukowanie (w tym preprodukcja, produkcja i postprodukcja) na jego podstawie filmu w technice 360 stopni VR o roboczym tytule „Victory 1920”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Victory 1920

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Victory 1920