Ogłoszenie o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej „Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej polegającego na stworzeniu autorskiego scenariusza i wyprodukowaniu (w tym preprodukcja, produkcja i postprodukcja) na jego podstawie filmu w technice 360 stopni VR o roboczym tytule „Pleograf” (część druga projektu „Niepodległa w kadrze”) w wersji zarówno polskiej jak i angielskiej oraz zdubbingowaniu filmów z pierwszej części projektu „Niepodległa w kadrze”, z przeznaczeniem do umieszczenia w internecie i do bezpłatnego udzielania licencji na ich zorganizowane pokazy szkołom, instytucjom kultury i innym podmiotom, tworzenia zajęć, których punktem wyjścia będą produkcje VR, stanowiące uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania.”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Niepodległa w kadrze Pleograf

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Niepodległa w kadrze PLEOGRAF